Art in the Balkans : dissent and contestation, 1960-2000

On March 28, Gros & Delettrez auction house will retrace the history of the artistic avant-garde from 1960 to 2000 in the Balkan region, through the dispersion of a set of seventy artworks from a private parisian collection.

Upset by successive communist regimes and controlled by the Soviet Union, the art to the East of the Iron Curtain is divided into two camps : on the one hand, the 'official' artists of the regime practicing socialist realism and the 'other,' dissident 'artists claiming a personal practice.

Through forty-six artists from ten Balkan countries, this meticulously constituted collection presents creators working in the shadow, with a common interest in Dadaism, performance, and lettering. Their wish : to show that art is part of our daily life.

Part of the benefits from the sale will be donated to the SOS Chrétiens d'Orient association.Arta în Balcani: disidență și contestație, 1960-2000

Pe 28 martie 2020, casa de licitații Gros & Delettrez va retrăi istoria avangardei artistice din 1960 până în 2000 în regiunea balcanică, prin dispersia unui set de șaptezeci de lucrări dintr-o colecție privată. Paris.

Rătăcit de regimuri comuniste succesive și controlat de Uniunea Sovietică, arta de la est a Cortinei de Fier este împărțită în două tabere: pe de o parte, artiștii oficiali ai regimului care practică realismul socialist și alți artiști disidenți care pretind o practică personală.

Prin intermediul a patruzeci și șase de artiști din zece țări balcanice, această colecție constituită meticulos prezintă creatori care lucrează în umbre, cu un interes comun pentru dadaism, performanță și scrisori. Dorința lor: să arate că arta face parte din viața noastră de zi cu zi.

O parte din încasările din vânzare vor fi donate asociației SOS Chrétiens dOrient.

SOS Chrétiens d’Orient este o asociație de interes general, apolitică, care acționează din 2013 în inima zonelor de dezastre sigure din Orientul Mijlociu (Irak, Siria, Iordania și Liban), dar și în Egipt, Etiopia, Pakistan și în Armenia. Echipele sale lucrează pe tot parcursul anului pe teren, oferind asistență materială concretă și mai ales umană populațiilor locale marcate de conflict și sărăcie. La suferința morală și materială, asociația răspunde cu acțiune. Obiectivul este clar: reconstruirea pietrelor, dar și a bărbaților. Ajutorul de urgență a fost urmat de proiecte de dezvoltare economică, astfel încât populațiile din Orientul Mijlociu să devină independente din punct de vedere economic și să-și creeze propria avere.


Уметност на Балкану: неслагање и такмичење, 1960-2000

28. марта 2020. аукцијска кућа Грос & Делеттрез повући ће историју уметничке авангарде од 1960. до 2000. године на Балкану, кроз растурање скупа од седамдесет радова из приватне колекције. Париз.

Узнемирена узастопним комунистичким режимима и под контролом Совјетског Савеза, уметност је источно од гвоздене завесе подељена у два табора: са једне стране, званични уметници режима који практикују социјалистички реализам и "други" дисидентски уметници који захтевају личну праксу.

Кроз четрдесет и шест уметника из десет балканских земаља, ова пажљиво сачињена колекција представља ствараоце који раде у сенци, са заједничким интересовањем за дадаизам, перформансе и слова. Њихова жеља: да покажу да је уметност део нашег свакодневног живота.

Део прихода од продаје донираће се удружењу СОС Цхретиенс д'Ориент.

СОС Цхретиенс д'Ориент је удружење од општег интереса, аполитично, које делује од 2013. године у срцу сигурних подручја катастрофа на Блиском Истоку (Ирак, Сирија, Јордан и Либанон), али и у Египту, Етиопији, Пакистану и у Јерменији. Њени тимови раде током целе године на терену, пружајући конкретну и надасве људску материјалну помоћ локалном становништву обележеном сукобом и сиромаштвом. На мор