Gros & Delettrez (18/01/1970) TAPIS TAPISSERIES & TEXTILES
lot n° / prix (* : lots regroupés)
6 200 EUR
7 10 EUR
9 2 700 EUR
11 1 300 EUR
16 200 EUR
18 40 EUR
19 40 EUR
22 100 EUR
23 100 EUR
24 2 300 EUR
25 200 EUR
26 160 EUR
27 300 EUR
28 2 100 EUR
29 3 000 EUR
30 1 300 EUR
38 2 000 EUR
39 600 EUR
43 2 500 EUR
46 2 200 EUR
49 250 EUR
59 400 EUR
70 90 EUR
73 300 EUR
75 100 EUR
79 150 EUR
82 200 EUR
85 5 000 EUR
86 1 550 EUR
95 350 EUR
96 480 EUR
98 650 EUR
99 1 000 EUR
101 900 EUR
102 320 EUR
105 2 800 EUR
109 550 EUR
112 2 600 EUR
117 60 EUR
120 1 100 EUR
122 1 100 EUR
126 2 000 EUR
127 750 EUR
129 60 EUR
136 600 EUR
137 60 EUR
140 100 EUR
141 1 100 EUR
144 400 EUR
147 850 EUR
152 20 EUR
155 350 EUR
165 1 200 EUR
170 950 EUR
172 380 EUR
179 320 EUR
180 350 EUR
190 700 EUR
193 1 000 EUR
197 1 200 EUR
199 420 EUR
202 600 EUR
203 450 EUR
207 6 000 EUR
224 850 EUR
225 950 EUR
227 350 EUR
228 1 000 EUR
230 650 EUR
238 800 EUR
241 350 EUR
242 850 EUR