Jadwiga RYBARSKA (vers 1890 - ?)

Lot 61
Go to lot
Estimation :
4000 - 6000 EUR
Result without fees
Result : 13 000EUR
Jadwiga RYBARSKA (vers 1890 - ?)

Portrait of the painter Ladislas Slewinski with hat


Oil on canvas unsigned.


Inscribed on the frame 'Jadwiga Rybarska, Doelan'.


62 x 42 cm


(Lining)


Provenance:


- Primel Collection,


- In the descendants.


Our painting is a moving testimony to the bond the master established with his pupils.

The author of the portrait is Jadwiga Rybarska, born Jastrzebska, who was Slewinski's pupil in Warsaw in 1910, in the private teaching studio he had opened on Polna Street in Warsaw. Slewinski had in fact given up his position as professor at the Warsaw School of Fine Arts in 1908, as soon as he was appointed.

In that same year 1910, Rybarska took part for 6 weeks in a painting workshop on nature organised by the master in Kasimierz on the Vistula. On her return, the pupils' paintings, including Slewinski's portrait, were exhibited at the Zacheta Narodow Galeria Sztuki. All these activities show how attentive Slewinski was to his pupils: he wanted to give them all the artistic support possible, as he himself had received from Gauguin in the Pont-Aven circle. The portrait will be hung on the walls of the manor and Rybarska will join the Slewinski couple in Doëlan during the years 1911-1912.

Sources:

- Jaworska's article on Filiger

- Screenplay by Piotr Kotlaz, film project on Slewinski 2010


Jadwiga Rybarska była uczennicą Ślewińskiego w 1910 w jego prywatnej pracowni przy ul. Polnej w Warszawie. Brała również udział, wraz z innymi uczniami, w 6-tygodniowym plenerze zorganizowanym przez malarza w Karzimierzu nad Wisłą. Pokłosiem tego przedsięwzięcia była poplenerowa wystawa prac uczniów w warszwskiej Zachęcie, która dała im możliwość zaprezentowania swoich obrazów.

Ślewiński był niezmiernie popularny wśród studentów. Zaangażowany w ich rozwój i naukę, pragnął dostarczyć im wsparcia, na które on sam mógł liczyć u Gaugin'a w kręgu Pont-Aven.

Portret ten, zaprezentowany w Warszawie w 1910 roku, towarzyszył Ślewińskim w ich powrocie do Francji i zdobił jedną ze ścian zameczku w Doelan.

W 1911-12 roku, Rybarska, na zaproszenie Ślewińskich, odwiedza ich w Bretanii, co świadczy o bliskiej więzi między malarzem i byłą uczennicą.

My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue